Samarbejdspartnere

Plast Center Danmark, PCD, samarbejder med en lang række virksomheder, videninstitutioner og offentlige institutioner på forskellige vilkår, som afhænger af aktiviteten.

Plast Center Danmark faciliterer innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, som er et medlemsbetalt netværk. Derfor en stor tak til de mere end 100 virksomheder, som bakker økonomisk op omkring netværket og deltager i de udbudte aktiviteter.

I forbindelse med afholdelse af netværksaktiviteterne samarbejdes med flg. organisationer:

  • ATV – proces og produktionsteknik
  • IDA Polymer
  • Plastindustrien
  • Fødevareklubben
  • Food Innovation House
  • Food & Biocluster Denmark
  • Ocean Plastic Forum
  • Clean cluster
  • Lifestyle & Design Cluster
  • Port of Aalborg
  • Netværk for bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
  • Erhvervshus Sydjylland
  • DBI
  • AMU Syd
  • Syddansk Universitet
  • LINX Association
  • Trekantområdet Danmark
  • Erhvervsakademi SydVest

Internationalt

  • Polymeris, Fransk plastklynge
  • Centimfe, portugisisk plastklynge
  • WFG, tysk materialeklynge
  • Mav, spansk plastklynge
  • SPK, slovakisk plastklynge
  • Indian Plastics Institute, Indien

Ud over netværksaktiviteterne, som afvikles i regi af DMN, foregår der en lang række projektaktiviteter i PCD. Disse er finansieret gennem et miks af private og offent­lige midler.

I ethvert projekt indgår der en privat finansiering på ca. 50%, som typisk erlægges i form af timer i projektaktiviteter, temadage m.v. Den resterende finansiering kommer fra en eller flere af neden­stående offentlige instanser:

  • Den Europæiske Union
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Industriens Fond
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet

 Øvrige opgaver løses direkte sammen med kunden på kommercielle vilkår, hvor DMN-medlemmer opnår en rabat på 10%.

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet