Skadesanalyse

Skadesanalyse er ydermere et område hvor PCD yder rådgivning, idet mange såvel små som store virksomheder henvender sig til centeret, hvis virksomheden står overfor et akut opstået problem med eksempelvis en råvare, en komponent eller et færdigt produkt, som ikke arter sig som det burde.

I sådanne sager identificerer Plast Center Danmark typisk problemet gennem diverse prøvninger og analyser af emnet, som volder problemer, og kommer med et eller flere bud på problemets løsning.

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet