Accelereret prøvning

PCD tilbyder udførelse af accelererede prøvninger til brug ved screeninger, procesoptimering eller kvalitetskontrol.

Ved en accelereret prøvning udsættes et antal emner, typisk bestående af forskellige materialetyper, for forskellige kemikaliepåvirkninger under accelererede forhold såsom forøget temperatur, UV-belysning eller ozonpåvirkning alt efter hvilken situation, der ønskes simuleret.

I forbindelse med prøvningerne anvendes statistisk forsøgsplanlægning. Derved fastlægges hvilke forsøg der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Efterfølgende analyseres de opsamlede data statistisk for at udelukke at tilfældige eller naturlige variationer afstedkommer fejlagtige konklusioner.

Et andet hyppigt anvendt statistisk værktøj er multivariabel dataanalyse, hvor det er muligt at analysere flere forsøgsvariable på én gang. Begge værktøjer er velegnede til udførelse af screeningsforsøg, procesoptimering og kvalitetskontrol.

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet