SMV:Grøn 2.0

Plast Center Danmark er rådgiver i SMV:Grøn 2.0. I de næste to år (2023-2025) kan vi indgå i et bredt samarbejde for at fremme danske SMV’ers vej mod grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Hvad er SMV:Grøn 2.0

SMV:Grøn 2.0 er EU-finansieret støtteprogram til danske små- og mellemstore virksomheder (SMV), som ønsker at omstille sig til en mere grøn, cirkulær økonomi. Programmet har fokus på at hjælpe virksomheder, som ønsker at forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling.

Programmet har øget fokus på at reducere virksomhedens ressourceforbrug og affaldsmængder.

Region Sjælland er defineret som overgangsregion af EU. Derfor har de et særligt forlænget ansøgningsvindue.

Tilbuddene i SMV:Grøn 2.0?

SMV:Grøn 2.0 tilbyder virksomheder støtte til rådgivning og investering – ikke til investering i energiomlægning (varmepumper, solceller, fjernvarme osv.).

Investering eller rådgivning kan stå alene eller kombineres mellem rådgivning og investering.

Investering støttes med 25% og rådgivning støttes med 50%. Virksomheden skal dermed selv finansiere 75% af investeringen og 50% rådgivningen.

Nedenstående støttebeløb, er det maksimale beløb, virksomheden kan modtage i støtte.

Det er ikke muligt at søge om to rådgivningsvouchere eller to investeringsvouchere. Man kan kun have et aktivt forløb ad gangen. Det er ikke muligt at søge om en uafklaret investering.

 • Rådgivningsvoucher 50.000 kr.– virksomheden indkøber for 100.000 kr. og modtager 50.000 i støtte.
 • Rådgivningsvoucher 150.000 kr. – Virksomheden indkøber for 300.000 kr. og modtager 150.000 kr. i støtte
 • Investeringsvoucher 50.000 kr. – Virksomheden indkøber for 200.000 kr. og modtager 50.000 kr. i støtte
 • Investeringsvoucher 150.000 kr. – Virksomheden indkøber for 600.000 kr. og modtager 150.000 kr. i støtte.
 • Kombi-forløb: Rådgivningsvoucher 50.000 kr. + Investeringsvoucher 50.000 kr.
 • Kombi-forløb: Rådgivningsvoucher 50.000 kr. + Investeringsvoucher 150.000 kr.
 • Kombi-forløb: Rådgivningsvoucher 150.000 kr. + Investeringsvoucher 50.000 kr.
 • Kombi-forløb: Rådgivningsvoucher 150.000 kr. + Investeringsvoucher 150.000 kr.

Hvad er kriterierne for at modtage en voucher i SMV:Grøn 2.0?

 • Det er et ufravigeligt krav, at din virksomhed foretager en markedsafsøgning, hvis din ansøgning bliver godkendt – uanset om, der søges om støtte til investering eller rådgivning. Kombineres rådgivning og investering, skal begge dele markedsafsøges. Bemærk også, at der er skærpet fokus på interesseforbundethed mellem virksomhed og evt. rådgiver/leverandør.
 • Det er kun muligt at søge om en voucher ad gangen (en af otte i alt). Derfor er det kun muligt med ét aktivt forløb ad gangen.
 • Der er kontant medfinansiering i støtteprogrammet.
 • Der er et obligatorisk opstartsmøde (online), hvor blandet andet flowet for forløbet gennemgås. Dette afholdes, når ansøgningen er godkendt.
 • Virksomheder, der deltager i SMV:Grøn 2.0:
  • Skal beskæftige mellem 2-249 årsværk, disse data er tilgængelige på seneste registrering på CVR.dk
  • Skal have mindst ét afsluttet årsregnskab
  • Må ikke være en del af en offentlig forvaltning eller modtage offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne
  • Skal have dansk CVR-nummer
  • Skal leve op til EU’s kriterier for definitionen af en SMV
  • Virksomheder der godkendes til at deltage i SMV:Grøn, skal underskrive en SMV-erklæring.

Mere om projektet

Læs mere på vores onepager om SMV:Grøn 2.0 her >

eller på Virksomhedsprogrammets side: https://virksomhedsprogrammet.dk/

For yderligere oplysninger kontakt:

null

Dorte Walzl Bælum

Netværksdirektør
B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
M: 60 35 19 90
E: dwb@plastcenter.dk

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet