Horizon 2020

Plast Center Danmark, som faciliterer Dansk Materiale Netværk, har fra Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget en bevilling til et netværksprojekt, Horizon 2020-Net.

Projektet har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i Horizon 2020-projekter af strategisk dansk interesse i forhold til relevante programmer under Horizon 2020.

Horizon 2020 er EU´s støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 med et budget på 75 milliarder euro og yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

Læs mere om H2020-Net her

For yderligere oplysninger kontakt:

null

Bente Nedergaard Christensen

Polymerspecialist – projektleder
B.Sc. Chem. Eng., B.Sc. in Lab. Tech.
M: 60 35 19 93
E: bnc@plastcenter.dk

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet