Projektarbejde

Dansk Materiale Netværk, som faciliteres af Plast Center Danmark, indgår gerne i forsknings- og udviklingsprojekter enten som projektleder eller i samarbejde med virksomheder.

Vi kan endvidere tilbyde sparring vedr. udarbejdelse af ansøgninger til offentligt støttede projekter og tilpassede temadage i forbindelse med vidensformidling af projekter.

Læs mere om mulighederne for projektsamarbejder på vor anden hjemmeside:

https://www.dmn-net.com/dansk-materiale-netvaerk/projekter/ →

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet