Projektarbejde

Plast Center Danmark indgår gerne i forsknings- og udviklingsprojekter enten som projektleder eller i samarbejde med virksomheder.

Vi kan endvidere tilbyde sparring vedr. udarbejdelse af ansøgninger til offentligt støttede projekter.

Læs mere om mulighederne for projektsamarbejder på vor anden hjemmeside www.dmn-net.com/plastnet →

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet