Kontakter

Ledelse og sekretariat

null

Dorte Walzl Bælum

Netværksdirektør
B.Sc. Chem. Eng., M.Sc. in Business
M: 60 35 19 90
E: dwb@plastcenter.dk
null

Tanja Bødker Pedersen

Økonomiansvarlig
M: 60 35 19 94
E: tbp@plastcenter.dk

Projektledere

null

Hatice Tüzün

Laboratorieingeniør – polymer
B.Sc. Chem. Eng.
M: 60 35 19 97
E: ht@plastcenter.dk
null

Geraldo Mihut

Projekt- og materialeingeniør
B.Sc. Mat. Eng.
M: 21 89 91 70
E: gm@plastcenter.dk
null

Kirsten Lykke

Specialkonsulent – Plastemballager
M.Sc. Chem. Eng.
M: 20 60 40 51
E: kl@kirstenlykke.com
null

Anne Deacon Juhl

Aluminiumspecialist – netværksingeniør
M.Sc. Chem. Eng., Ph.D.
M: 24 23 91 45
E: adj@plastcenter.dk

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet