Plast Center Danmarks Datapolitik

1. Om Plast Center Danmarks Datapolitik

Når du besøger Plast Center Danmarks hjemmeside (www.plastcenter.dk), afgiver du automatisk visse oplysninger. I denne datapolitik beskrives det, hvilke oplysninger Plast Center Danmark, Niels Bohrs Vej 6, DK-6700 Esbjerg, (PCD) indsamler, hvorfor PCD indsamler oplysninger og hvad PCD anvender disse oplysninger til. Alt i alt for at give dig overblik over dine rettigheder.

PCD behandler oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) (”Persondataloven”) samt øvrig gældende lovgivning for beskyttelse af privatlivet (herunder eventuel lovgivning implementeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver og forordninger).

2. Indsamling af oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside (www.plastcenter.dk), indsamles visse oplysninger om dig, som du, direkte eller indirekte, afgiver til Plast Center Danmark, eksempelvis i forbindelse med kontakt til os pr. mail. Alle oplysninger opbevares i længere periode, indtil det ikke længere er relevant.

Personlige oplysninger

Når du ønsker rådgivning eller køber laboratorieydelser fra Plast Center Danmark og/eller når du ønsker at melde dig til vore kurser, indsamler Plast Center Danmark personlige oplysninger så som navn, e-mailadresse, telefonnumre (arbejdstelefon og mobiltelefon), beskæftigelse og din virksomhed, som du vælger at afgive på vores hjemmeside (www.plastcenter.dk).

Oplysning om geografisk placering

Når du besøger vores hjemmeside (www.plastcenter.dk), indsamles indirekte oplysninger om din fysiske placering.

Tekniske oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside (www.plastcenter.dk), indsamles tekniske oplysninger så som elektronisk enhed, kilde til besøg af vores hjemmeside og adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles indirekte.

3. Behandling af oplysninger

Plast Center Danmark registrerer og behandler oplysninger for at få et statistisk indblik i den generelle brug af vores hjemmeside (www.plastcenter.dk) og for at nå ud til vores kunder.

Personlige oplysninger

I forbindelse med vore kurser udsender vi invitationer, bekræftelser og reminders til de enkelte personer.

Plast Center Danmark kontakter også kunder via personlige oplysninger om interesse for nye projekter, som Plast Center Danmark står for.

Spørgeundersøgelser udsender vi også for at få et overblik, om vi kan tilfredsstille vore kunders forventninger.

Oplysning om geografisk placering

Plast Center Danmark er en erhvervsdrivende fond, der skal kunne nå ud til industrivirksomheder i Danmark, evt. blive internationale. Af den grund har vi stor interesse for at få et overblik om vore kunders geografiske placering, samt om de anonyme besøgendes geografiske placering på vores hjemmeside.

Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger bruger vi statistisk til at opnå en generel viden om adfærd, til at udvikle og forbedre vores hjemmeside, til at udarbejde analyser om vore kampagner på diverse platforme.

4. Korrektion af oplysninger

Såfremt du konstaterer, at de registrerede personlige oplysninger er ukorrekte eller mangelfulde, kan du anmode Plast Center Danmark om at korrigere disse oplysninger. Anmodning om korrektion af oplysninger skal afgives per e-mail til Plast Center Danmarks informationsmail: info@plastcenter.dk

5. Sletning af oplysninger

Såfremt du ikke ønsker at modtage mails fra PCD, kan du anmode Plast Center Danmark om at slette de personlige oplysninger. Anmodning om sletning af oplysninger skal afgives per e-mail til Plast Center Danmarks informationsmail: info@plastcenter.dk

6. Samtykke

Ved at afgive visse personlige oplysninger for at få en ydelse samt at besøge vores hjemmeside (www.plastcenter.dk), giver du Plast Center Danmark dit samtykke til indsamling og behandling af oplysninger.

7. Beskyttelse af oplysninger

Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger mod tab, ødelæggelse og manipulation samt uautoriseret adgang, har vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vore medarbejdere og alle tredjeparter, som er inddraget i databehandling, er forpligtet til at overholde Persondataloven, om at behandle alle oplysninger fortroligt og som private oplysninger. Alle oplysninger, der indsamles via vores hjemmeside, vil de blive krypteret, når de bliver overført, for at forhindre tredjeparts misbrug af data.

8. Ændringer af datapolitik

Såfremt der foretages ændringer i Plast Center Danmarks Datapolitik, som medfører ændringer i måden Plast Center Danmark behandlinger dine oplysninger på, vil Plast Center Danmark give meddelelse om disse ændringer og anmode om dit samtykke.

Gældende fra 1. december 2003 / Opdateret 1. december 2017

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet