Cluster Management Excellence

Plast Center Danmark, som faciliterer Dansk Materiale Netværk og plastklyngen i Region Syddanmark, er indehaver af en guldmedalje for excellent klyngeledelse siden 2017.

Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative

Klynge- eller netværksfacilitatorer, som har gennemgået et benchmarkingforløb foretaget af European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) på guldniveau, har udvist interesse og ambitioner for klynge- eller netværksledelse på excellent niveau. Facilitatoren tildeles således en guldmedalje fra the European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

For opnåelse af guldmedalje gennemgik Plast Center Danmarks leder et større interview-forløb med en ESCA benchmarking ekspert. Interviewet omfattede 36 benchmarkingpunkter omfattende klyngens- og netværkets struktur, sekretariatsledelse, kontakter og interaktioner indenfor klyngen og netværket samt sidstnævntes anerkendelse.

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet