Plastteknologi – termoplast

Program

 1. Plast og polymere materialer generelt
 2. Polymerisationsprocesser og -metoder
 3. Polymeres struktur
 4. Polymeres egenskaber
  • Mekaniske (styrke, stivhed og sejhed)
  • Termiske
  • Kemiske
  • Andre
 5. Polymeres nedbrydning
  • Ved forarbejdning (termooxidativ nedbrydning)
  • Ved anvendelse
 6. Polymeres forarbejdningsegenskaber
  • Viskositet
  • Polymeres fysiske opbygning
  • Smeltning – størkning
  • Krystallisation
  • Afkøling
  • Blanding af materialer
 7. Additiver
  • Tilsætning af additiver
  • Kompatibilitet
  • Forarbejdningsadditiver
  • Funktionsadditiver
 8. Problemer i forbindelse med genbrug i produktionen
  • Nedbrydning af polymeren
  • Blanding af polymere materialer
  • Nedbrydning af additiver
 9. Opsamling

Tilmelding

Løbende tilmelding

Pris

For standardkurser

Pris v/ 1 deltager: DKK 5.000,00 ekskl. moms pr. deltager
Pris v/ 2 – 4 deltagere: DKK 4.500,00 ekskl. moms pr. deltager
Pris v/ 5 eller flere deltagere: DKK 4.000,00 ekskl. moms pr. deltager

For virksomhedstilpassede standardkurser

Pris v/ 6 – 14 deltagere: Fra DKK 32.000 ex. moms pr. dag plus udgifter til fortæring og kompendier

Betaling

Netto kontant efter fremsendelse af faktura

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet