Kursusvirksomhed

Efteruddannelse af medarbejdere på alle niveauer i form af standard eller virksomhedstilpassede kurser er også et af PCD’s tilbud.

Vi udbyder løbende kurser inden for termoplast, hærdeplast samt gummi og termoplastiske elastomerer. Kurserne afvikles som 1 eller 2-dagskurser, hvor der veksles mellem forelæsning, gruppearbejde og laboratoriebesøg. Kursusgebyret afhænger af kurset og fremgår af kursusoversigten.

Derudover udbyder PCD aluminium kurser indenfor aluminiumrelaterede problemstillinger. Disse kurser afvikles som 1 dagskurser. Kursusgebyret afhænger af kurset og fremgår af kursusoversigten.

Se de forskellige kurser i menuen

Læs vore brochurer

Plast Center Danmark – din partner på plast- og polymerområdet