Gummi & termoplastiske elastomere

Kursets baggrund

Til fremstilling af gummiprodukter anvendes der mange forskellige gummityper. Naturgummi er det oprindelige materiale, men indenfor de seneste 60 år er der kommet adskillige syntetisk fremstillede gummityper til. Gummityper, der er lige så almene som naturgummi men også højt specialiserede typer. Disse giver vide ramme mht. egenskaberne for de færdige produkter og anvendes da også i produkter med så forskellige krav til egenskaberne, som der er til eksempelvis en gummiprop og til en pakning til rumfærger.

Det, der gør gummi til et fantastisk materiale er, at det udviser enestående elastiske egenskaber, som ingen andre materialer kan præstere. Dette bevirker, at gummiproduktet vil finde tilbage til sin oprindelige form efter deformation eksempelvis ved stræk.

For at gummiprodukterne kan opnå deres karakteristiske elastiske egenskaber skal de vulkaniseres,  dette til forskel for termoplast og termoplastiske elastomere. Denne kemiske proces foregår under en irreversibel formgivning af gummiet.

Termoplastiske elastomere (TPE) besidder ligeledes den karakteristiske elastiske egenskab, men disse materialer kan smeltes igen - de er termoplastiske.

Kursets formål

Det er kursets formål at give kursisten en introduktion til, hvad begrebet elastomere dækker over, herunder de vigtigste gummityper, special gummityperne og TPE. Desuden bliver kursisten præsenteret for elastomerenes mes karakteristiske mekaniske og kemiske egenskaber, compoundering og vulkanisering. Kursisten får et kendskab til gummiteknologiens blandings- og formgivningsprocesser. Derudover bliver kursisten i stand til at foretage et begrundet materialevalg af en optimal elastomer til et givent formål.

Derudover bliver kursisten i stand til at foretage et begrundet materialevalg af en optimal elastomer til et givent formål. Herunder belyses forskelle og ligheder mellem vulkaniseret gummi og termoplastiske elastomere, da det ofte er et stort skridt at bevæge sig fra et velkendt materiale til en helt ny materialetype med andre egenskaber, anvendelses-muligheder og begrænsninger.

Kursets deltagere

Kurset henvender sig til gummileverandørernes og gummibrugernes teknikere, ingeniører og andet teknisk/administrativt personale.       

For at få det fulde udbytte af kurset fordres en vis kemisk indsigt på mindst gymnasielt niveau.

Kursusprogram

Kurset vil blive afviklet i henhold til nedenstående program:

 1. Gummi og gummiteknologiens historie
 2. De vigtigste gummityper:
  • Naturgummi (NR)
  • Styrenbutadiengummi (SBR)
  • Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Chloroprengummi (CR)
  • Ethylen-propylen-gummi (EPDM)
  • Butylgummi (IIR)
 3. Special gummityper:
  • Siliconegummi (Q)
  • Flourgummi (FKM)
 4. TPE:
  • Termoplastisk elastomers, styrene block copolymers (SBS/SEBS/SIS)
  • Termoplastisk olefiner (TPO)
  • Termoplastisk elastomers, polyurethane (TPU)
  • Termoplastisk copolyester elastomers (TEEE/COPE)
  • Termoplastisk elastomers, polyamide (PEBA)
 5. Compoundering og vulkanisering:
  • Fyldstoffer
  • Blødgørere
  • Antiozonater og anti oxidanter
  • Vulkaniseringsmidler
 6. Mekaniske egenskaber og afprøvning:
  • Styrke og hårdhed
  • Slidstyrke og friktion
  • Dynamiske egenskaber
  • Afprøvninger
 7. Kemiske og fysiske egenskaber:
  • Kemisk resistens
  • Termiske egenskaber
  • Elektriske egenskaber
 8. Gummiteknologi:
  • Blandingsmetoderne mixning og valsning
  • Formgivningsprocesser
 9. 9. Det omgivende miljøs påvirkning af gummi:
  • Nedbrydning pga. påvirkning fra UV og ozon
  • Nedbrydning pga. kemisk påvirkning
 10. Materialevalgsprocedure:
  • Kravsspecifikation
  • Begrænsninger
  • Muligheder
  • Evaluering
  • Eventuel optimering
  • Valg

Tilmelding

Løbende tilmelding

Pris

For standardkurser

Pris v/ 1 deltager DKK 5.000,00 ekskl. moms pr. deltager  
Pris v/ 2 - 4 deltagere DKK 4.500,00 ekskl. moms pr. deltager
Pris v/ 5 eller flere deltagere   DKK 4.000,00 ekskl. moms pr. deltager

 

For virksomhedstilpassede standardkurser

Pris v/ 6 - 14 deltagere Fra DKK 35.000 ekskl. moms pr. dag plus udgifter til fortæring og kompendier

Betaling

Netto kontant efter fremsendelse af faktura

Se PCDs spændende
kurser

Har du spørgsmål?
Kontakt os
/om-plast-center-danmark/kontakter