Rådgivning

Vi brænder for at finde de rigtige og bedste løsninger til den enkelte opgave og ønsker at kunne sikre vore kunder gode, holdbare og konkurrencedygtige løsninger, som sikrer, at jeres virksomhed er opdateret og fremtidssikret på aluminium-området.

PCD Aluminium tilbyder din virksomhed rådgivning og service omkring: Metallurgi, hærdning og udglødning, korrosion og korrosionsforhold, overfladebehandling, kvalitetskontrol, materiale/legeringsvalg og leveringstilstande.

Materialer til fremstilling af et produkt vælges vha. en systematisk materialevalgs-procedure, hvor en funktions- og miljøanalyse udføres. Vha. analyserne defineres kravspecifikationen for produktet, og materiale/legering vælges.

Desuden kan vi rådgive din virksomhed omkring bearbejdning, formning og sammenføjning af aluminium, hvor limning er en af vores speciale. Vi kan hjælpe din virksomhed med design og beregning af limsamling, forbehandling af limemner, valg af lim og test af limsamlingen.

Har din virksomhed brug for at estimere materialernes levetid i det givne miljø, substituere materialer, dokumentation for valg af bestemte materialekvaliteter, optimere processer eller sikre kvaliteten? Ved at anvende en nøje planlagt række forsøg (statistisk forsøgsplanlægning), måle resultaternes variation og udføre en variansanalyse kan PCD Aluminium være behjælpelig.

PCD Aluminium kan også være behjælpelig med lastberegning efter Eurocodes, konstruktionsoptimering, vægtreduktion af komponenter, krybningsproblematik og valg af en modstandsdygtig legering, beregning af spændingsforhold vha. FEM og dimensionering.

FEM står for Finite Element Method. FEM kan anvendes til strukturelle beregninger hvor spændinger, deformationer og tøjninger i komponenter og konstruktioner be-regnes og kan visualiseres. Desuden er det muligt at udføre en svingningsanalyse, hvor svingninger simuleres, og tilhørende egenfrekvens beregnes med henblik på at undgå resonans. Spændinger og deformationer i en rammekonstruktion eller et stel kan også beregnes.

FEM kræver blot 3D CAD tegninger af komponenter/samlinger og en beskrivelse af randbetingelser samt laster.

Har man ikke mulighed for 3D CAD tegninger, kan vi også være behjælpelige med tegningsopgaver.

        
Illustrationer af FEM beregning

Se PCDs spændende
kurser

Har du spørgsmål?
Kontakt os
/om-plast-center-danmark/kontakter